आयो पत्रपत्रिकाहरूको मूल्याङ्कन र वर्गीकरण नतिजा, ३१ हुबुहुमा १५७ ‘क’ वर्गमा (सबै पत्रपत्रिका नतिजा हेर्नुहोस्) - Sainokhabar
  • आइतबार, जेठ ०२, २०७८

आयो पत्रपत्रिकाहरूको मूल्याङ्कन र वर्गीकरण नतिजा, ३१ हुबुहुमा १५७ ‘क’ वर्गमा (सबै पत्रपत्रिका नतिजा हेर्नुहोस्)

फिपराज बेघा

पथरी । प्रेस काउन्सिलबाट आ.व. २०७४÷७५ को वर्गीकरणको प्रक्रियामा सामेल ९१२ वटा पत्रपत्रिका वर्गीकरण गरी नतिजा सार्वजनिक गरिएको छ ।

नतिजा अनुसार ‘क’ वर्गमा १५७, ‘ख’ वर्गमा ३२१, ‘ग’ वर्गमा २३९ र ‘घ’ वर्गमा ४९ गरी जम्मा ७६६ पत्रपत्रिका वर्गीकरणमा परेका छन् । ३१ पत्रपत्रिका हुबहुमा परेको र १ को प्रकाशन अङ्क नपुगेकाले वर्गीकरणमा समावेश नगरिएको काउन्सिलले जनाएको छ । आवश्यक कागजात पेश नगरेका ६३ र जवाफ पेश नगर्ने ५१ वटा गरी ११४ पत्रपत्रिकाको नतिजा स्थगन गरिएको छ । वर्गीकरणमा समावेश ७६६ मध्ये राष्ट्रियस्तर १५६, प्रदेशस्तर १४२ र स्थानीयस्तरमा ४६८ वटा पत्रिका कायम भएका छन् । वर्गीकरणमा समावेश भएकामा दैनिक १४९, अर्धसाप्ताहिक ३, साप्ताहिक ४६५, पाक्षिक १२, मासिक ७०, द्वैमासिकरत्रैमासिक ११ र साहित्यिकर भाषिक ५६ रहेका छन् ।

प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा १० अनुसार गठित वितरण सम्परीक्षण समितिले पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण मापदण्ड –२०६६ (परिमार्जन २०७५) को आधारमा असोज १४ गते वर्गीकरण प्रतिवेदन तयार पारिपेश गरिएको थियो ।
वर्गीकरण नतिजामा चित्त नबुझ्नेले आधार, प्रमाणसहित पुनर्योगरपुनःमूल्याङ्कनको लागि शुरु दस्तुरको पच्चिस प्रतिशत शुल्कसहित १५ दिनभित्र र थप ७ दिनसम्म दोब्बर दस्तुरसहित निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था प्रेस काउन्सिलले मिलाइएको छ ।

यस्तो छ नतिजा विवरण

 

 

यस्तो छ नतिजा विवरण

 

सम्बन्धित खवर